Metodologija

Lokalni indeks otvorenosti mjeri stepen do kojeg su lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini otvorene prema građanima i društvu, na osnovu četiri principa: transparentnosti, pristupačnosti, integriteta i učinkovitosti.

Razvijanje Lokalnog indeksa otvorenosti u Bosni i Hercegovini opravdano je podacima da je upravo ovaj nivo vlasti najmanje otvoren, a s obzirom na to da je lokalni nivo vlasti prva adresa građanskog obraćanja, ova informacija predstavlja poražavajući podatak.

Lokalni indeks otvorenosti mjeri otvorenost svih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini kroz oko 80 indikatora, a vodeći se međunarodnim preporukama i primjerima dobre prakse. Ovi principi razrađeni su u kvalitativne i kvantitativne indikatore koji se ocjenjuju na osnovu dostupnosti informacija na zvaničnim internet-stranicama institucija, kvaliteta pravnog okvira za pojedinačna pitanja, drugih izvora javnog informisanja i upitnika koji se upućuju institucijama. Svi prikupljeni podaci pohranjuju se u bazi u formi arhiviranih linkova, čime se omogućuje višestruka provjera.

Rezultati mjerenja bit će dostupni institucijama na stranici Lokalnog indeksa otvorenosti, s pratećim setom preporuka i smjernica za unapređenje stanja.