Lokalni Index Otvorenosti

“Lokalni Index Otvorenosti” je kompozitni indikator koji mjeri stepen otvorenosti lokalnih samouprava prema građanima u Bosni i Hercegovini.

Saznaj više →

Vijesti

Najotvorenije lokalne samouprave

Sve lokalne samouprave