Unaprijedite otvorenost

Politika otvorenosti mora biti politika svih jedinica lokalne samouprave, definisana kao i ostale važne politike i ne smije biti plod trenutne odluke ili trenutnog raspoloženja aktuelne općinske ili gradske administracije. Budući da su jedinice lokalne samouprave ključne institucije za usluge građana, od najveće je važnosti da reforme počnu upravo od ovog nivoa vlasti.

Pozivamo vas da zajedničkim naporima unaprijedimo otvorenost u vašoj lokalnoj samoupravi i učinimo vašu lokalnu zajednicu pristupačnijim građanima i građankama!

Možete nas kontaktirati preko forme u nastavku ili nam pisati na [email protected].

Radujemo se budućoj saradnji!

Zašto ne tim