Grad Livno
Gradonačelnik: Darko Čondrić

Ukupni rezultat otvorenosti
44.34%
Ukupni Open data rezultat
23.93%

Transparentnost
Redovnost ažuriranja službene web stranice

Score Max Weight Coef Result
3 3 1.2 0.99 1.188

Transparentnost
Test pretraživača web stranice

Score Max Weight Coef Result
1 1 0.8 1 0.8

Transparentnost
Da li je organogram objavljen na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Transparentnost
Sadrži li web stranica opis nadležnosti institucije?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Transparentnost
Da li je CV gradonačelnika/načelnika objavljen na stranici?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Transparentnost
Da li je statut jedinice lokalne uprave/samouprave objavljen na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Transparentnost
Da li je na web stranici objavljen Poslovnik o radu Gradskog/Općinskog vijeća?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Transparentnost
Da li je barem jedna odluka donešena od strane gradonačelnika/načelnika u posljednja 3 mjeseca objavljena na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1.2 1 1.2

Transparentnost
Da li je Godišnji program rada jedinice lokalne uprave/samouprave (načelnika) objavljen na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 3 1.2 0 0

Transparentnost
Da li se na web stranici objavljuje Godišnji program rada Gradskog/Općinskog vijeća?

Score Max Weight Coef Result
3 3 1.2 0.99 1.188

Transparentnost
Jesu li izvještaji o radu Gradskog/Općinskog vijeća objavljeni na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 3 1.2 0 0

Transparentnost
Da li su izvještaji o radu jedinica lokalne uprave/samouprave (načelnika) objavljeni na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 3 1.2 0 0

Transparentnost
Da li su objavljeni posljednji tromjesečni/polugodišnji izvještaji o radu načelnika/gradonačelnika?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Transparentnost
Da li su objavljeni posljednji tromjesečni/polugodišnji izvještaji o radu Gradskog/Općinskog vijeća?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Transparentnost
Da li su aktuelne strategije/strateški dokumenti objavljeni na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Transparentnost
Jesu li informacije o imenima, radnim mjestima i kontaktima svih uposlenih službenika dostupne na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 3 0.8 0 0

Transparentnost
Jesu li informacije o izabranim javnim službenicima (imena i kontakti) dostupne na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
1 2 1 0.5 0.5

Transparentnost
Jesu li objavljene informacije o plaćama javnih službenika na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Transparentnost
Da li je jedinstveni registar općinske/gradske imovine objavljen na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1.2 0 0

Transparentnost
Jesu li informacije o prodaji/zakupu općinske/gradske imovine objavljene na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1.2 1 1.2

Transparentnost
Da li web stranica sadrži informacije o dionicama javnih poduzeća koja posjeduje općina/grad?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Transparentnost
Da li Statut ili Poslovnik Gradskog/Općinskog vijeća garantuje da su sjednice otvorene za javnost?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Transparentnost
Da li je dnevni red sjednice Gradskog/Općinskog vijeća objavljen na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
3 3 1 0.99 0.99

Transparentnost
Da li su zapisnici sa sjednica Gradskog/Općinskog vijeća objavljeni na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 3 1.2 0 0

Transparentnost
Jesu li usvojene odluke sa sjednica Gradskog/Općinskog vijeća objavljene na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
3 3 1.2 0.99 1.188

Transparentnost
Da li su sjednice Gradskog/Općinskog vijeća direktno dostupne putem audio ili video prenosa na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 2 1 0 0

Transparentnost
Jesu li video/audio zapisi sa sjednica Gradskog/Općinskog vijeća od najmanje jedne godine dostupni na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Transparentnost
Je li barem jedno saopštenje/izjava sa sastanka Gradskog/Općinskog vijeća u posljednja tri mjeseca objavljena na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Transparentnost
Postoje li podaci o imenima predsjednika mjesnih zajednica i kontaktima na njihovoj web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 2 1 0 0

Transparentnost
Da li institucija ima dokument (strategiju, politiku, postupak...) koji se bavi njenom otvorenošću i transparentnošću?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Transparentnost
Jesu li planovi javnih nabavki objavljeni na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
2 3 0.8 0.66 0.528

Transparentnost
Jesu li pozivi za javne nabavke dostupni na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 2 1 0 0

Transparentnost
Jesu li odluke o postupcima javnih nabavki dostupne na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
2 2 1 1 1

Transparentnost
Jesu li ugovori o postupcima javnih nabavki dostupni na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 2 1 0 0

Transparentnost
Jesu li su aneksi postupaka javnih nabavki dostupni na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Transparentnost
Da li je budžet općine/grada dostupan na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
3 3 1.2 0.99 1.188

Transparentnost
Da li je nacrt Odluke o Budžetu dostavljen Gradskom/Općinskom vijeću dovoljno daleko unaprijed da omogući Vijeću da ga pravilno preispita? (3 mjeseca prije početka fiskalne godine)

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Transparentnost
Da li su lokalne vlasti održale javnu raspravu o posljednjem nacrtu Budžeta?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1.2 1 1.2

Transparentnost
Je li poziv za sudjelovanje u javnim budžetskim savjetovanjima objavljen na općinskoj/gradskoj web stranici?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Transparentnost
Je li objavljen izvještaj o održanoj javnoj raspravi o prijedlogu Budžeta?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1.2 0 0

Transparentnost
Je li Budžet za građane objavljen?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Transparentnost
Je li Budžet predstavljen na razumljiv način na web stranici, uključujući izvore prihoda?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Transparentnost
Objavljuje li se polugodišnji izvještaj o trošenju Budžeta?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1.2 0 0

Transparentnost
Da li su na web stranici predstavljeni završni izvještaji o budžetskoj potrošnji?

Score Max Weight Coef Result
3 3 1.2 0.99 1.188

Transparentnost
Postoje li detaljne informacije o nivou i sastavu općinskog/gradskog duga?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1.2 0 0

Pristupačnost
Da li je uspostavljen informativni/građanski biro (dokumentacijski centri, javne baze podataka itd) za građane?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Pristupačnost
Postoji li kontakt osobe odgovorne za pristup informacijama na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1.2 0 0

Pristupačnost
Da li je općina/grad u 2023. godini sprovodila obuke/edukacije u oblasti pristupa javnim informacijama?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Pristupačnost
Da li se objavljuju informacije za koje je odobren besplatan pristup (odgovori na ZOSPI)?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Pristupačnost
Je li vodič za ZOSPI objavljen?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Pristupačnost
Ima li web stranica dio s nazivom pristup informacijama (ili pod drugim imenom) sa relevantnim ZOSPI informacijama?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Pristupačnost
Je li lokalna samouprava/uprava provela trening/radionicu za državne službenike o konceptu otvorenih podataka i uputama za korištenje i objavljivanje otvorenih podataka u 2023. godini?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Pristupačnost
Jesu li planovi javnih rasprava općine/grada objavljeni na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1.2 0 0

Pristupačnost
Jesu li pozivi za javne rasprave objavljeni na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 2 1.2 0 0

Pristupačnost
Postoji li zaseban odjeljak na web stranici koji sadrži sve potrebne informacije o javnim raspravama?

Score Max Weight Coef Result
0 2 1 0 0

Pristupačnost
Jesu li su izvještaji s javnih rasprava sadržavali pismena objašnjenja i dali odgovore na komentare i prijedloge?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Pristupačnost
Jesu li izvještaji sa javnih rasprava objavljeni na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 2 1.2 0 0

Pristupačnost
Je li lokalna uprava/samouprava raspisala barem jedan poziv za podnošenje projektnih prijedloga za nevladine organizacije tokom 2023. godine?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Pristupačnost
Jesu li odluke o dodijeljenim sredstvima i rezultiranim projektima objavljene na web stranici? (uključujući ocjene koje su dobili svi kandidati, pojedinačna lista bodova)

Score Max Weight Coef Result
0 3 1 0 0

Pristupačnost
Ima li načelnik/gradonačelnik određeno vrijeme za konsultacije sa građanima?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1.2 0 0

Pristupačnost
Ima li općina/grad svoj mjesečni bilten?

Score Max Weight Coef Result
0 1 0.8 0 0

Pristupačnost
Ima li općina/grad aktivan Facebook nalog?

Score Max Weight Coef Result
0 2 1.2 0 0

Pristupačnost
Ima li općina/grad svoj Twitter nalog?

Score Max Weight Coef Result
0 2 1.2 0 0

Pristupačnost
Postoje li e-usluge na lokalnom nivou?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Pristupačnost
Da li se odgovori na često postavljana pitanja objavljuju na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Integritet
Postoje li smjernice za iskazivanje zabrinutosti i pokretanje žalbi na web stranici?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Integritet
Postoji li direktni online kanal za komunikaciju na web stranici putem kojeg građani mogu iznijeti zabrinutost i uložiti žalbe?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1.2 1 1.2

Integritet
Da li je objavljen Plan integriteta ili bilo koja druga interna antikorupciona politika (koja podrazumijeva mjere za sprječavanje i uklanjanje različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u instituciji)?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Integritet
Jesu li jedinice lokalne uprave/samouprave tokom 2023. godine provodile treninge/radionice ili druge obrazovne aktivnosti za svoje službenike na teme poput sukoba interesa/spriječavanja korupcije/prijavljivanja zviždača u slučaju nepravilnosti?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Učinkovitost
Koristite li indikatore uspješnosti prilikom izrade godišnjih planova rada?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1.2 0 0

Učinkovitost
Koristite li pokazatelje uspješnosti prilikom izrade godišnjih izvještaja o radu?

Score Max Weight Coef Result
0 1 1 0 0

Učinkovitost
Postoji li zakonska obaveza lokalnih uprava/samouprava da razviju godišnji program rada načelnika/gradonačelnika?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Učinkovitost
Postoji li zakonska obaveza lokalnih uprava/samouprava da razviju godišnji program rada Gradskog/Općinskog vijeća?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Učinkovitost
Postoji li zakonska obaveza lokalnih uprava/samouprava da razviju godišnji izvještaj o radu načelnika/gradonačelnika?

Score Max Weight Coef Result
1 1 0.8 1 0.8

Učinkovitost
Postoji li zakonska obaveza lokalnih samouprava da razviju godišnji izvještaj o radu Gradskog/Općinskog vijeća?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1

Učinkovitost
Da li javna preduzeća imaju obavezu da izvještavaju Gradsko/Općinsko vijeće?

Score Max Weight Coef Result
1 1 0.8 1 0.8

Učinkovitost
Da li općina/grad ima pisani plan kojim se utvrđuju ciljevi (Strategija razvoja)?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1.2 1 1.2

Učinkovitost
Postoji li akcioni plan za provedbu Strategije razvoja koji sadrži vremenski okvir, budžetska izdvajanja i odgovorna tijela za provedbu?

Score Max Weight Coef Result
1 1 1 1 1