Budžetska transparentnost i dalje jedan od gorućih problema lokalnih samouprava

28. 10. 2021.
Ovogodišnja budžetska transparentnost zadovoljava svega 32% postavljenih indikatora, u odnosu na prošlogodišnjih 35%.

Kada je u pitanju budžetska transparentnost lokalnih samouprava u BiH zabilježen je pad od 3% u odnosu na prethodnu godinu, tako ovogodišnja budžetska transparentnost zadovoljava svega 32% postavljenih indikatora, u odnosu na prošlogodišnjih 35%. 

Razlog za to sigurno leži i u činjenici da građani i građanke nemaju priliku analizirati budžet kroz narativna i grafička objašnjenja, koja bi trebalo da su im dostupna kroz dokumente u kojima se budžetski dokumenti predstavljaju na jednostavan i lako razumljiv način kao što je npr. „Budžet za građane“. 

Tako je za 2020. godinu svega 12 Lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini kreiralo Budžet za građane.