Praćenje sjednica i učestvovanje u javnim raspravama u najvećoj mjeri onemogućeno

28. 10. 2021.
Sjednice vijeća u 98% institucija nisu dostupne javnosti putem video i audio snimaka, a saopćenja sjednica OV i GV također se u rijetkim slučajevima nalaze na web stranicama institucija.

Kao i prethodnih godina, zabrinjava informacija da sjednice vijeća u 98% institucija nisu dostupne javnosti putem video i audio snimaka, a saopćenja sjednica OV i GV također se u rijetkim slučajevima nalaze na web stranicama institucija, dok su godišnji programi rada općinskih i gradskih administracija dostupni tek u 13% jedinica lokalne samouprave.

Kada je u pitanju provođenje javnih konsultacija i javnih rasprava, ostvareni rezultat iznosi svega 7% ispunjenih indikatora iz razloga što općine i gradovi ne objavljuju pozive za javne konsultacije/rasprave, kao ni informacije o provedenim javnim raspravama i izvještaje sa pismenim objašnjenjima i odgovorima na komentare i prijedloge.

Kada je u pitanju sloboda pristupa informacijama i interakcija sa građanima, i kada, većina jedinica lokalne samouprave ima loše rezultate iz razloga što u većini općinskih i gradskih administracija ne postoji fiksno određeno vrijeme za održavanje konsultacija sa građanima/kama, a zvanične web stranice nemaju posebnu sekciju za najčešće postavljena pitanja. 

No kada je u pitanju korištenje društvenih mreža, kao vid komunikacije sa građanima/ kama, situacija je nešto bolja s obzirom na činjenicu da 57% jedinica lokalne samouprave aktivno koristi Facebook.